Εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου - Δεκέμβριος 2023

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου - Δεκέμβριος 2023

Το Σάββατο 9/12/2023 πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου για το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με το επίπεδο να ξεκινάει από τους νεοεισερχόμενους, που με τη λευκή ζώνη έγιναν δεκτοί στο στυλ του Choy Lee Fut, μέχρι την καφέ ζώνη, που πιστοποιεί την είσοδο στο προχωρημένο επίπεδο.

Την εξέταση πραγματοποίησαν ο sifu Θοεόδωρος Λαμπάδας επικεφαλής του Choy Lee Fut στην Ελλάδα και ο sifu Δημήτρης Παναγιωτάκης, προπονητής και δάσκαλος του Συλλόγου Παραδοσιακών Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών.

Και οι δύο Δάσκαλοι επισήμαναν ότι η επιτυχία στις εξετάσεις είναι αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας του κάθε μαθητή, η οποία πρέπει να είναι καθημερινή και με αφοσίωση στις αρχές του Choy Lee Fut.