Επίπεδα και Εξεταστέα Ύλη

Επίπεδα και Εξεταστέα Ύλη

Τα επίπεδα εκμάθησης του Choy Lee Fut είναι τρία: Αρχικό Επίπεδο, Μεσαίο Επίπεδο και Προχωρημένο Επίπεδο, καθένα από τα οποία χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες.

Το αρχικό επίπεδο περιλαμβάνει 4 ζώνες: Άσπρη, Κίτρινη, Μωβ, Πορτοκαλί.

Το μεσαίο επίπεδο περιλαμβάνει 3 ζώνες: Πράσινη, Κόκκινη, Μπλε.

Το προχωρημένο επίπεδο περιλαμβάνει 2 ζώνες: Καφέ και Μαύρη.

Οι εξετάσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και, ανάλογα με το επίπεδο, περιλαμβάνουν φόρμες, τεχνικές, συνδυασμούς τεχνικών, ενδυνάμωση, καθώς και γραπτές εξετάσεις.