Γραμμή Διαδοχής του Choy Lee Fut

Γραμμή Διαδοχής του Choy Lee Fut

Η γραμμή διαδοχής του Choy Lee Fut ξεκινάει με τον Δάσκαλο Chan Heung (1806 - 1875), ο οποίος είχε την τύχει να εκπαιδευτεί από τρεις δασκάλους, καθένας από τους οποίους του δίδαξε διαφορετικές πλευρές της πλούσιας παράδοσης των Σαολίν.

Με το που άρχισε ο Chan Heung να διδάσκει, το σύνολο του συστήματος διδασκόταν πίσω από κλειστές πόρτες και μαθητές ήταν τα μέλη της οικογενειας Chan και οι πολύ κοντινοί τους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο, το βάρος της ευθύνης για τη μετάδοση της παράδοσης στην επόμενη γενιά έπεφτε στον "Jeung Mun Yan" (τον φύλακα του στυλ) ή στον γιο που έδειχνε τη μεγαλύτερη ικανότητα στο Kung Fu και το Qi Gong.

Παρακάτω παρουσιάζεται η γραμμή διαδοχής για 8 γενιές, από τον Chan Heung, μέχρι τον sifu Δημήτρη Παναγιωτάκη.

Γραμμή Διαδοχής Choy Lee Fut