Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ήδη από το 1100 π.Χ μέχρι το 221 π.Χ υπήρχαν πρακτικές που περιλάμβαναν τόσο σωματικές ασκήσεις όσο και διαφορετικούς τρόπους αναπνοής σε συνδυασμό με τις ασκήσεις αυτές. (Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι το Tai Chi προήλθε από τους τελετουργικούς χορούς γυναικών Ιερειών στην Κίνα που με αυτό τον τρόπο, άνοιγαν ενεργειακές πύλες με σκοπό την επικοινωνία με άλλες διαστάσεις).

Το QiGong (προφέρεται ChiKung ή HeiGung στα Καντονέζικα) είναι ένα σύνολο φυσικών και πνευματικών ασκήσεων, που χρησιμοποιούν την κίνηση, τον έλεγχο του νου και της αναπνοής για τον χειρισμό της ροής του Chi κατά μήκος των μεσημβρινών του σώματος. Αν και συχνά συγχέεται με το TaiChi στη Δύση, είναι πολύ ευρύτερο, με πολλά συστήματα να περιλαμβάνουν ασκήσεις QiGong: το ChoyLeeFut, το TaiChi, το BaGua και πολλά άλλα.