Εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου - Ιούνιος 2023

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου  -  Ιούνιος 2023

Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκαν  στο χώρο της σχολής μας οι εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου και η απονομή των νέων ζωνών. Την εξέταση πραγματοποίησαν οι sifu Θεόδωρος Λαμπάδας, επικεφαλής του Choy Lee Fut στην Ελλάδα, Κυριάκος Ελευθερίου, αντιπρόεδρος της Ε.Ο. Γουσου Κουνγκ Φου και Δημήτρης Παναγιωτάκης, Δάσκαλος του Συλλόγου και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Παγκόσμιαα Ομοσπονδία Choy Lee Fut.

Η συμμετοχή ήταν και πάλι μεγάλη, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες πιστοποιώντας τη σταθερή αύξηση της απήχηση του Choy Lee Fut, ενώ η πρόοδος των πιο μαθητών που πλησιάζουν ή έφτασαν το μεσαίο και το προχωρημένο επίπεδο , αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για την επιμονή και αφοσίωσή τους.