Σύλλογος Κινέζικων Παραδοσιακών Πολεμικών Τεχνών

Sifu Δημήτρης Παναγιωτάκης

Κεντρική Σχολή Hellenic Choy Lee Fut & Luohan Qi Gong: Ναύπλιο

Sifu Θεόδωρος Λαμπάδας
Αγ. Κυριακή, Ναύπλιο