10 Μετάλλια για το Σύλλογό μας στο 24ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

10 Μετάλλια για το Σύλλογό μας στο 24ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Για άλλη μια φορά, αθλητές του συλλόγου μας διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας συνολλικά 10 μετάλλια σε TaoLu, Taiji και Sanda.

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Χρυσό Μετάλλιο

Χρσοβαλάντης Ζέρβας, Taolu Νότια Στυλ Κοντά Όπλα

Σταυρόπουλος Γιάννης, Taolu Νότια Στυλ Άλλα Όπλα

Ασημένιο Μετάλλιο

Χρυσοβαλάντης Ζέρβας, TaoLu Νότια Στυλ Νότια Γροθιά

Χρυσοβαλάντης Ζέρβας, TaoLu Νότια Στυλ Μακριά Όπλα

Μυλωνά Βαρβάρα, Taiji

Δαλιάνης Παναγιώτης, Sanda 18+ 65kg

Χάλκινο Μετάλλιο

Σταυτόπουλος Γιάννης, Taolu Νότια Στυλ, Άλλα Όπλα

Καντζιλιέρης Κωνσταντίνος, Taolu Νότια Στυλ, Άλλα Όπλα

Σταυρόπουλος Γιάννης, Taolu Νότια Στυλ, Άλλα Όπλα

Θωμά Λία, Taiji

Καμαρινός Ευάγγελος, Sanda 15-17, 65kg

Σαμπροβαλάκης Νίκος, Light Sanda, 15-17, 85Kg

 

Την τέταρτη θέση επίσης κατέκτησαν η Λήδα Μπαμπίλη στα Κοντά Όπλα και Μιοάρα Βασιάν στο Taiji,