Σεμινάριο στο Ξίφος του Πράσινου Δράκου

Σεμινάριο στο Ξίφος του Πράσινου Δράκου

Ching Lung Gim ή Ξίφος του Πράσινου Δράκου, ονομάζεται η φόρμα του Choy Lee Fut, που διδάχθηκε στο σεμινάριο διάρκειας 7 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2024, στο Ναύπλιο, από το sifu Θεόδωρο Λαμπάδα, με τη συμμετοχή 40 μαθητών από τις σχολές του Ναυπλίου, της Αθήνας και του Άργους.

Πρόκειται για μία φόρμα προχωρημένου επιπέδου, με εκπελπτυσμένες και ακριβείς κινήσεις που απαιτούν συνεργασία όλων των μυϊκών ομάδων και κυρίως, του καρπού.

Στο παραδοσιακό Kung Fu το ξίφος θεωρείται το όπλο των ευγενών. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι ο Κομφούκιος αναπαρίσταται σε πίνακες να έχει στην κατοχή του ένα ξίφος, σύμβολο ηθικής αρετής. Ένα παλιό γνωμικό λέει: «Εκατό μέρες για να χειριστείς το κυρτό σπαθί, χίλιες μέρες για να χειριστείς την λόγχη, δέκα χιλιάδες μέρες για να χειριστείς το ξίφος», θέλοντας να δείξει την διαβάθμιση της ικανότητας και την αφοσίωση που χρειάζεται η εξάσκηση.

Από αθλητικής πλευράς το ξίφος αγωνίζεται στην κατηγορία των κοντών όπλων του Κουνγκ φού, αν και πολλές φορές σε διεθνείς διαγωνισμούς γίνεται διαχωρισμός και αγωνίζεται σε αυτόνομη κατηγορία.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε επετειακό μπλουζάκι και πιστοποιητικό συμμετοχής.